Periferi som process

Periferi som process

Susanna Heldt Cassel (ed.), Susanne Stenbacka (ed.)
Series Ymer, 2020

Buy 233 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789198215069
  • Type Hardcover
  • 246 pages
  • Ymer, 2020
  • Swedish

Årets Ymer handlar om begreppspar som centrum-periferi och stad-land. Vår samtida geografi kan sägas bestå av en rumslig integration i form av ett flöde av människor, varor och idéer som återfinns parallellt med en rumslig separation av individer, grupper och platser. En utgångspunkt är att periferier görs och skapas i processer och flera av bokens kapitel belyser hur ekonomiska, sociala och politiska relationer bidrar till att positionera platser och regioner som perifera eller centrala. Volymen bidrar därmed till en ökad kunskap kring sammanhållningens politik, relationen stad-land, samt förutsättningarna för integrering av platser och regioner.