Järnbrukens historia

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Järnbrukens historia

Kurt Almqvist (ed.)

Buy 151 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789188717177
  • Type Hardcover
  • 84 pages
  • Swedish

Brukens historia spelar en avgörande roll i Sveriges historia. I bergslagen växte under 1700-talet brukssamhällen fram på järnhanteringens grund. Samhällen från medeltid till nutid som genomgått många utvecklingsfaser - från lokal produktion till storindustri.

Brukskulturens arv har givit starka influenser. Hur bidrog bruksandan till att forma föreställningen om Folkhemmet? Och kan man dra nytta av bruksmentaliteten även i samtiden?

I antologin medverkar Mats Edström-Barup, David Dunér, Magdalena Tafvelin Heldner, Maths Isacson, Lars Isacson, Lars Lönnroth, Gert Magnusson och Svante Nordin.