Förfluten tid och nutid

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Förfluten tid och nutid – 18 försök

Mattias Hessérus (ed.), Peter Luthersson (ed.)

Buy 120 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789188717238
  • Type Hardcover
  • 155 pages
  • Swedish

I Past and Present (1843) söker sig den skotske författaren Thomas Carlyle till medeltiden för att ge perspektiv och kasta ljus på sin samtid och lämna förslag på lämpliga åtgärder för undanröjande av befintliga missförhållanden.

Han gjorde sig därmed till exponent för det som idag kallas "tillämpad historia", en akademisk disciplin inriktad på hur man kan använda historien för att förstå sig själv och sin tid. Ett myller av frågor uppkommer för den som närmar sig vidhängande idekomplex. Till exempel: I vilken omfattning är människors uppfattning av den egna samtiden betingad av historien? I vilken utsträckning återkommer föreställningar om den egna samtiden från samtid till samtid? Hur ställa sig till det faktum att historien har kunnat och kan användas av skilda intressen i olika avsikter?

Arton i huvudsak doktorander i ämnena historia, ide och lärdomshistoria, statsvetenskap, företagsekonomi och litteraturvetenskap närmar sig dylika frågor i föreliggande essäer.