Liberalismens idéer

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Liberalismens idéer – Vår tids ideologier

Kurt Almqvist (ed.), PJ Anders Linder (ed.)

Buy 120 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789188717245
  • Type Hardcover
  • 126 pages
  • Swedish

Vi lever i en tid av triumf och bakslag för liberalismen. I delar av världen har framgångarna varit så stora och uppslutningen så allmän att många nästan glömt bort att ideer man tar för självklara har just en liberal historia. På andra håll går utvecklingen i allt annat än liberal riktning. Färden mot fördjupad demokrati, vidgad marknadsekonomi och en stärkt ställning för medborgerliga fri- och rättigheter, som tedde sig så spikrak efter Murens fall och Sovjetunionens upplösning, visar sig plötsligt kunna gå i helt annan riktning.

Hur kommer det sig? Handlar det främst om att makthavare och icke-liberala ideologer känner sig hotade av de liberala budskapen och mobiliserar emot dem? Eller har liberalismens företrädare lämnat angelägna frågor obesvarade och ställt ut löften som de inte har kunnat hålla? Kan liberala principer ha drivits för långt? Eller har liberaler tvärtom varit alltför lättsinniga i sin relation till filosofi och principer?

Elva kvalificerade skribenter bidrar till denna antologi om en av vår tids mest centrala och laddade frågor.