Stockholmspolletter

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Stockholmspolletter – Annorlunda pengar i fabrikörers och fattigas stad

Monica Golabiewski Lannby, Ian Wiséhn

Out of stock

  • Published 2010
  • Isbn 918925645X
  • Type Hardcover
  • 400 pages
  • Swedish

De förr så vanliga polletterna ersattes kontanta betalningsmedel vid mindre ekonomiska transaktioner. Ofta liknade de mynt men fanns även i pappersform.

Boken handlar om Stockholmsföretag där polletter använts inom handel och produktion, stadens restaurangliv, allmännyttan, gatu- och sjötrafik, kulturliv, sport med mera. Den vill lyfta fram den kulturyttring och det ekonomihistoriska uttryck som pollettanvändandet utgör.

Katalogen beskriver mer än 3200 polletter utgivna av närmare 600 företag och andra utgivare fram till 1928. En bred och rikt illustrerad skildring av huvudstadens kommersiella liv under drygt 300 år.

Idag finns polletter bland annat kaffeautomater, kundvagnar och för biltvätt. Men pollettsystemet fortsätter i nya former, exempelvid som förköpshäften och åkkort för lokaltrafiken.