Avgrunden

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Avgrunden

Jan Jörnmark, Annika von Hausswolff

Buy 151 SEK

  • Published 2011
  • Isbn 9789197984201
  • Type Hardcover
  • 231 pages
  • Swedish

Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Jörnmark och von Hausswolff har genomfört en expedition i kapitalets fotspår, med dess kontinuerliga strävan efter billigare arbetskraft och nya produktionsmöjligheter. Genom USA, Östasien och Kroatien, via IT-branschens och bostadssektorns bubblor, spåras globaliseringens rötter: arbetskraften och kapitalet.

Avgrunden är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser.