Katalog över gamla aktiebrev

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Katalog över gamla aktiebrev

Jan B. Jansson (ed.), Stig Nordvall (ed.), Ian Wiséhn (ed.)

Buy 50 SEK

  • Published 1998
  • Isbn 9163062070
  • Type Paperback
  • 63 pages
  • Swedish

I katalogen finns alla kända svenska historiska aktiebrev med uppgift om namn, utgivningsår, bransch, ort, valör och län. I bilaga publiceras aktuella priser.

Katalogen och prisförteckningen har utarbetats av Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper.

Till grund för prissättningen ligger de auktioner på gamla aktiebrev som föreningen håller två gånger per år.