Det forntida Alvastra

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Det forntida Alvastra

Hans Browall

Buy 195 SEK

  • Published 2003
  • Isbn 9189176227
  • Type Hardcover
  • 181 pages
  • Swedish

Det finns knappast någon annan ort i Sverige som har en så rik och spännande forntid som Alvastra vid Omberg i sydvästra Östergötland. Här är koncentrationen av märkliga fornminnen från alla förhistoriska perioder och medeltiden osedvanligt stor.

Vad som särskilt kännetecknar Alvastra är de många monumentala byggnader av ofta religiös karaktär som etableras här i olika faser av förhistorisk och historisk tid. Grunden läggs redan under äldre stenålder för mer än 8000 år sedan. Ideologiska motsättningar med impulser från hela södra Skandinavien leder i mitten av yngre stenålder fram till etableringen av den manifesta kultplatsen Alvastra pålbyggnad. Kulturen frodas även under bronsåldern med hällristningar och boplatser. Under järnåldern utvecklas Alvastra till en central plats som kom att bli en av hörnpelarna i Sveriges tidiga riksbildning.

Mycket av det vi vet om ortens storslagna forntid har kommit fram genom de omfattande arkeologiska undersökningar som särskilt Historiska museet bedrev i Alvastra under förra seklet. Bara litet av resultaten blev dock presenterade i skrift för allmänheten. Bokens syfte är därför att för alla som intresserar sig för arkeologi och historia ge en översikt över de resultat som åstadkoms.

Läsarna tas med på en tidsresa i Alvastra, från stenåldern till början av medeltiden. Under vägen presenteras läsarna för nya tolkningar, och många av bilderna har tidigare inte återgetts i tryck.

Tidernas landskap, minnenas landskap, andlighetens landskap, maktens landskap, kontrasternas landskap, är några av de intryck som målande uttryckts om Alvastra.