Karolinska förbundets årsbok 2020

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Karolinska förbundets årsbok 2020

Buy 300 SEK

  • Published 2020
  • Type Paperback
  • 136 pages
  • Swedish

UR INNEHÅLLET

Bengt Nilsson

Breven som kom fram .

Okända källor till Armfeldtsfalttåg 1718 - 1719

Clara Strömberg

Johan Sylvius De fyra årstiderna och Kronos

och dess möte med det karolinska hovet

Bertil Wennerholm

Slagfältsarkeologiska undersökningar av

Poltavaslaget - en kritisk granskning

Valerij A. Moltusov

Den ryska armens fältbefästningar

under Poltavaoperationen

*

Recensioner och anmälningar

Karolinska förbundets årsmöte 2019 och vintersammankomst 2020

Medverkande i Karolinska förbundets årsbok 2020