Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 79 2020

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 79 2020

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER:

Bebyggelseförändring i utmaningarnas tid

Outland exploitation and the emer­gence of seasonal settlements

Från Stureplan till Brunkebergstorg

A retrospective approach to managing cultural heritage in a changing climate

Korskyrkan och "kastalen" i Brunflo

ESSÄ: Cisterciencerklostre i landskabet - eksempeler fra Sverige og Danmark

RAPPORTER: Kulturmiljö i fokus när Trafikverket renoverar stenmurar

UPPROP KULTURARV: Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

RECENSIONER