Önamn i Båven

Printed book

Out of stock

EPUB

 

Read sample

 

Önamn i Båven – En studie över önamnsskicket i en sörmländsk insjö

Staffan Nyström

Out of stock

  • Published 1985
  • Isbn 9185352098
  • Type Paperback
  • 120 pages
  • Swedish

En sägen från trakterna kring Båven berättar hur en straffånge fick som sin dom att tillbringa en dag på var och en av sjöns 365 öar. Den dag han var på Broholmen försökte han förgäves bygga en bro till fastlandet, på Grythol­men slog han sönder sin gryta och när han kom till Trottskär var han »så trött, så trött». Slutligen hängdes fången på Galgholmen.

Är det på detta sätt man ska förklara öarnas namn eller finns det andra möjligheter? Vilken bakgrund och betydelse har egentligen önamn som Björköde, Fiön, Fläsklösa, Fyrsten, Grisselön, Hånö, Mörtstugens stall och Persbyx? Och har Båven verkligen 365 öar?

I Önamn i Båven ges svar på dessa frågor. I boken diskuteras också ytter­ligare ett par hundra nu levande eller försvunna namn. Namntolkningarna belyses av ett stort antal fotografier, kartor och skisser.