Skattenytt Nr 3 2021

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Skattenytt Nr 3 2021 – Årgång 71

Katia Cejie (ed.)

Buy 269 SEK

  • Published 2021
  • Type Paperback
  • 59 pages
  • Swedish

Artiklar

Peter Nilsson & Gustaf Hylén

Coronastöden motverkar koncernbidraget?

Katarina Fast Lappalainen

Frivillig retroaktivitet som lagstiftningsteknik

– Reflektioner med anledning av lagrådsremissen

avseende koncernbidragsspärrade underskott

och negativt räntenetto

Aktuellt & debatt

Peter Melz

En ny genomgripande skattereform?

Lotta Björklund Larsen

Skatt i ett helhetsperspektiv. Några reflektioner

på ESO-rapporten om vårt framtida skattesystem

Recension

Christina Moëll

Anmälan av Katia Cejies bok Inkomstskatter och

socialavgifter – två metoder att beskatta löneinkomster,

Norstedts Juridik 2020 (354 sidor)

Richard Croneberg

Anmälan av Thomas Piketty – Kapitalet och

ideologin, Mondial 2020 (1165 sidor)