Botan - Allas gröna rum

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Botan - Allas gröna rum

Carina Johansson, Lennart Lindgren, Lasse Pettersson, Tommy Söderlund
Publisher eddy.se ab

Buy 290 SEK

  • Published 2021
  • Isbn 9789188929402
  • Type Paperback
  • 200 pages
  • Swedish

Alldeles intill Östersjöns brusande hav i skydd av den medeltida stadsmuren runt Visby ligger DBW:s Botaniska trädgård, i folkmun benämnd ”Botan”.

Trädgården anlades 1855 och är idag en av Visbys mest populära sevärdheter. Med ständig vattentillförsel från klinten skapas här idealiska förutsättningar för allt växande. Som titeln ”Botan – Allas gröna rum” antyder, är denna trädgård helt fritt tillgänglig för alla. Här finner man skiftande ”rum” för vitt skilda tillfällen och sinnestillstånd; till gagn för själslig påfyllning, bildning, umgänge och njutning.

Trädgården visas här genom en riklig fotografisk gestaltning av Tommy Söderlund. Under sin bana som professionell fotograf har han bott och arbetat i närheten av ”Botan” och har med denna erfarenhet lyckats fånga trädgårdens många skepnader och stämningsfulla uttryck. Lasse Pettersson, som i mer än 20 år arbetat som trädgårdsmästare i ”Botan”, delar med sig av sina personliga reflektioner.

Bakgrundstexter är författade av Lennart Lindgren och Carina Johansson