Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 43/2019-2020

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 43/2019-2020

Stefan Mähl (ed.)

Buy 100 SEK

  • Published 2021
  • Isbn 9789185832347
  • Type Paperback
  • 208 pages
  • Swedish

Lena Marcusson: Högtidsanförande den 8 oktober 2019

Klas-Göran Karlsson: Det moderna trettioåriga kriget som lärprocess

Shirin Ahlbäck Öberg: Från granskningssamhälle till tillits baserad styrning?

Ylva Bergström: Utbildningskapital - ett landmärke i det politiska landskapet

Lars Falk: Mängder i klassen - skolan och den nya matematiken

Sverker Gustavsson: Stödet för Trump som historisk utmaning

Åsa Kassman Rudolphi:Tribologi och materialvetenskap för att förstå och kontrollera ytors friktion och nötning

Mats Larhed: Mikrovågor - myt och verklighet. Från kuriosa till modern läkemedelskemi

Erik Smitterber: Det individuella språket och förändringar i den sena nyengelskan

Jan Stenlid: Hot från nya skadegörare i våra skogar

Alexandra Walusxewski: Vetenskapliga eller ekonomiska fakta?

Om den svåra konsten att begränsa användningen av antibiotiska för djur

Ulrika Winblad: Varför är det så svårt att samverka kring multisjuka äldre?

Kungl.Vetenskapssamhället i Uppsala 2019

Kungl.Vetenskapssamhället i Uppsala 2020 Minnesord

Kungl.Vetenskapssamhällets i Uppsala ledamöter. Ledamöterna enligt kategori och invalsår

Förteckning över pristagare