Miniatyrmåleri i Nationalmuseum

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Miniatyrmåleri i Nationalmuseum – En samling i världsformat

Eva-Lena Karlsson (ed.), Magnus Olausson (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 485 SEK

  • Published 2021
  • Isbn 9789171009098
  • Type Hardcover
  • 400 pages
  • Swedish
View photos from the book »

Nationalmuseum i Stockholm hyser världens största samling av miniatyrmåleri.

Den består av 5700 miniatyrer, huvudsakligen porträtt, vilka är utförda av svenska och andra europeiska konstnärer från 1500-talet fram till mitten av förra århundradet. Det märkvärdiga med denna kollektion är inte bara mängden utan lika mycket bredden och djupet. Ingen annan samling är lika representativ för det europeiska miniatyrmåleriet.

Trots detta har Nationalmusei miniatyrsamling förblivit okänd för många utanför fackkretsar. För första gången ges här en heltäckande presentation av museets stora innehav av miniatyrer, en kombinerad vägledning och historik, författad av Magnus Olausson, chef för Samlingarna. Det är samtidigt en översikt över miniatyrmåleriets historia där alla exempel är hämtade från Nationalmuseum. Förutom de betydande nationerna inom konstarten ägnas enskilda miniatyrister stort utrymme liksom olika aspekter såsom konstnärs- och beställarrollen, bruk och funktion samt material och teknik. Det sistnämnda partiet är författat av miniatyrkonservator Cecilia Rönnerstam. Boken innehåller mer än 700 färgbilder.