Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 81 2021

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 81 2021

Håkan Berglund Lake (ed.), Mattias Legnér (ed.), Linda Qviström (ed.)

Out of stock

I DETTA NUMMER

Från Älvsborgs lösen till Tammerfors – med byte i Hallsberg av Mattias Legnér, Linda Qviström & Håkan Berglund Lake

Promoting modernity through cultivation: Early Swedish railway gardens and the art of improving nature av Anna Lindgren & Katarina Saltzman

Auktoriserade kyrkliga kulturvärden: Analys av en utvärdering av kyrkokaraktäriseringar utförd 2007–2010 av Henrik Lindblad

Gatubelysningens elektrifiering och stadsrummets differentiering i Tammerfors av Niklas Rapo

Estimating Sweden’s population in the Early Modern Period: Methods and numbers av Lennart Andersson Palm