Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid

Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid

Ida Grundel (ed.)
Series Ymer, 2022

Buy 233 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789198215083
  • Type Hardcover
  • 251 pages
  • Ymer, 2022
  • Swedish

Under en lång tid har fokus för regional utveckling likställts med ekonomisk tillväxt, men dess innebörd har kommit att breddas och inkluderar idag även andra perspektiv där betydelsen av till exempel social och ekologisk hållbarhet lyfts i högre utsträckning än tidigare. Samtidigt är regional utveckling en ojämn rumslig process som skiljer sig åt inom och mellan regioner. I Sverige ser vi till exempel att klyftan mellan stad och land har ökat i flera avseenden. Med utgångspunkt i olika geografiska perspektiv och teorier lyfter författarna i årets YMER hur såväl historiska som nutida ekonomiska, politiska och samhälleliga processer format och formar dagens regioner och på så sätt också förutsättningarna för regional och lokal utveckling.