Familjen Rettig och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Familjen Rettig och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

Kristina Franzén

Buy 135 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789188763310
  • Type Paperback
  • 78 pages
  • Swedish

Ett slott, en patricervilla och medel till en kulturstiftelse var delar av Herbert och Ing-Marie Rettigs enastående donation till Kungl. Vitterhetsakademien. Grunden till den Rettigska förmögenheten var tobaksindustri och sjöfart, men Herbert Rettig håg stod inte till näringslivet. I stället vigde han sitt liv åt svensk historia, kultur och hembygdsvård. Herbert Rettigs tankar på en donation till gagn för vetenskapen tog tidigt form och blev en ledstjärna för en livslång samlar- och dokumentationsgärning, ett intresse som senare också skulle komma att delas av hans maka, Ing-Marie. Kristina Franzén skildrar familjen Rettigs liv från sekelskiftet 1900 och framåt.