Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 83 2022

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 83 2022

Ann-Catrine Eriksson (ed.), Maja Willén (ed.)

Buy 225 SEK

I detta nummer: Bebyggelsehistorisk tidskrift i en tid av förändring. Aristocratic heritage in the service of the people: Country house museum in Sweden. Bergarter i Göteborgs stadsbebyggelse. Om natursten som fasadmaterial. Förändring av rummets och arbetets ljus i tre bibliotek. Deer-parks in Sweden - a historical geographical overview 1600-1800. Rapport: Ännu kan man göra arkivfynd! Om Helgo Zettervalls återfunna originalritningar. Recensioner.