Acta et processus canonizacionis beate Birgitte (8 häften)

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Acta et processus canonizacionis beate Birgitte (8 häften) – Efter Cod. A 14 Holm., Cod. Ottob. lat. 90 o. Cod. Harl. 612 med inledning, person- och ortregister

Isak Collijn

Buy 150 SEK

  • Published 1924
  • Type Paperback
  • 691 pages
  • Swedish

Bandet består av åtta häften sålda tillsammans.