Axess NR 5 2023

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 5 2023 – En lång historia

PJ Anders Linder (ed.)
Series Axess magasin, 5 2023

Buy 69 SEK

  • Published 2023
  • Type Paperback
  • 116 pages
  • Axess magasin, 5 2023
  • Swedish

TEMA: En lång historia

Gustav Vasa valdes till kung 1523. Sedan dess har ett halvt årtusende förflutit och det moderna Sverige tagit form. Vilka krafter har satt störst prägel på utvecklingen? Hur viktiga var förändringarna under Gustav Vasas år vid makten för vad som komma skulle?

SKRIBENTER I DETTA NUMMER: Jesper Marceta Ahlin, David Andersson, Katarina Barrling, Wilhelm Behrman, Susanna Birgersson, Mats Björklund, Jerker Blomqvist, Annika Borg, David Brolin, Svend Dahl, Jenny Danielsson, Jonas Elvander, Vincent Flink Amble-Naess, Johan Frostegård, Kristian Gerner, Tommy Gunnarsson, Anna Victoria Hallberg, Paulina Helgeson, Karin Henriksson, Ylva Herholz, Erik Jersenius, Fredrik Johansson, Anders Johnson, Åsa Karlsson, Klas-Göran Karlsson, Lena Kåreland, Martin Lagerholm, Lars Lönnroth, Tommy Möller, Martin Neuding Skoog, Cecilia Nikpay, Henrik Nilsson, Jonas Nordin, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Katarina O’Nils Franke, Mauricio Rojas, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, Martin Sahlén, Blanche Sande, Nina Solomin, Karin Stensdotter, Mats Wiklund