Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 84 2023

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 84 2023

Olof Holm (ed.), Magnus Källström (ed.)

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER: Hemma hos Le Corbusier i Paris och på översvämningsängarna längs Emån. Visionären Le Corbusiers egna hem. Stadsplanen över Piteå från 1667 - ett verk av lokalt eller internationellt intresse? Översvämningsängar längs med Ätran och Emån 1690-1750. AKTUELLT: Byggnadsanknuten offentlig konst som del av 1900-talets kulturmiljöer. RECENSIONER