Med pennan i hand

Med pennan i hand – Trehundra år av diplomaters berättelser

Elena Balzamo, Ulla Birgegård, Per-Arne Bodin, Helena Bodin, Paula Henrikson, Carina Lidström, Elisabeth Löfstrand, Susanne Tienken, Charlotta Wolff, Joachim Östlund
Series Konferenser, 109

Buy 260 SEK

  • Published 2023
  • Isbn 9789188763457
  • Type Paperback
  • 194 pages
  • Konferenser, 109
  • Swedish

De tio bidragen i denna volym är resultatet av ett symposium om diplomater och deras berättelser från resor eller stationeringsorter som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien 2021. Här undersöks diplomaters skrivande under trehundra år i länder som Ryssland och Spanien, och i städer som Konstantinopel och Alger, alltifrån depescher till privatbrev och anekdoter. Diplomaterna var inte turister utan hade rollen som sitt lands företrädare på främmande ort. De stannade så länge att de hann få tillräcklig kunskap om landet de befann sig i, samtidigt som de förblev utomstående betraktare som ville förmedla sina iakttagelser till sina landsmän. I artiklarna undersöks om det finns en gemensam nämnare för de olika berättelserna som representerar så många genrer, om man kan tala om en särskild diplomatskrivandets poetik beroende på diplomatens särställning i ett främmande land.