Saga och Sed 2022

Saga och Sed 2022 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Fredrik Skott (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2023
  • Type Hardcover
  • 227 pages
  • Swedish

Innehåll:

ÅRSHÖGTIDEN 2022

Hälsningsord av Preses

Sekreterarens verksamhetsberättelse

Minnesord

Medaljförläning

Priser och belöningar

Tal vid middagen

FÖREDRAG VID AKADEMIENS SAMMANKOMSTER

I Otto Nordenskjölds fotspår Av Gunnar Almevik

Bureus och trollen. En antikvarisk komplikation Av Peter Jackson Rova

En förkristen helgedom i järnålderns Hjulsta Av Andreas Nordberg

Karl Tirén – hans jojksamling och hans bok Av Gunnar Ternhag

Varför folklore? Av Ulrika Wolf-Knuts

BUREUSPRISET

Tal till årets Bureuspristagare Av Lars-Erik Edlund

Prästerna Av Gunnar Wetterberg

BERNADOTTEPROGRAMMET

Årets stipendiater

Viking-Age Rulership in New Perspective Av Sophie Bønding

Re-membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory

of the Chilean Diaspora in Sweden Av Sjamme van de Voort

ÅTERINVIGNING AV AKADEMIENS FASTIGHET

Preses tal vid återinvigningen av Akademiens fastighet

OM AKADEMIEN OCH DESS LEDAMÖTER

Rapport från Akademiens projekt Folkligt skrivande

Akademiens styrelse

Akademiens ledamöter

Under året utgiven skrift

Akademiens skrifter