Heliga Birgitta - budskapet och förebilden

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Heliga Birgitta - budskapet och förebilden – Föredrag vid jubileumssymposiet i Vadstena 3-7 oktober 1991

Alf Härdelin (ed.), Mereth Lindgren
Series Konferenser, 28

Buy 233 SEK

  • Published 1993
  • Isbn 9174022326
  • Type Paperback
  • 343 pages
  • Konferenser, 28

Sexhundraårfirandet 1991 av Birgittas kanonisation lockade forskare och kyrkoledare till förnyat studium. I Rom hölls under jubileumsdagarna en kongress med såväl strikt historievetenskapliga som kyrkligt-ekumentiska inslag. I Vadstena hölls under samma tid ett symposium, också det med kyrkliga inslag men framför allt med en omfattande serie vetenskapliga föredrag. Tanken var att verkliga krafttag skulle tas för att på allvar söka tränga in i helgonets budskap, och inte främst i de historiska sammanhangen eller i hennes biografi och psykologi.