Den höviska kulturen i Norden

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Den höviska kulturen i Norden – En konsthistorisk undersökning

Herman Bengtsson

Köp 233 kr

  • Publicerad 1999
  • Isbn 9174022970
  • Typ Inbunden
  • 318 sidor

Fanns det en hövisk kultur i det medeltida Norden? Med utgångspunkt från skriftliga källor och bevarade konsthistoriska föremål görs här ett försök att kartlägga ett förhållandevis okänt och mindre ofta uppmärksammat område inom den nordiska konst- och kulturhistorien. Undersökningen omfattar tiden från 1100-talets mitt till 1500-talets början, och behandlar såväl profana konst- och bruksföremål som kyrkliga utsmyckningar med anknytning till den kontinentala, höviska riddarkulturen.

Omslagsbilden visar en detalj av en kalkmålning från omkring 1325 i Skibby kyrka på Själland.