Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 5

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 5 – Jakob de la Gardies bref 1611-1650

Köp 138 kr

  • Publicerad 1893
  • Typ Häftad
  • 640 sidor