Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 10

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 10 – Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

Köp 138 kr

  • Publicerad 1900
  • Typ Häftad
  • 879 sidor