Rättssäkerheten i brottmål

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rättssäkerheten i brottmål – Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt

Köp 159 kr

  • Publicerad 2009
  • Isbn 9789185333295
  • Typ Häftad
  • 262 sidor

Under åren 2004-2006 bedrevs hos Justitiekanslern ett rättssäkerhetsprojekt med rapporten Felaktigt dömda som det huvudsakliga resultatet. Efter år 2006 har åtskilliga skrivelser inkommit till Justitiekanslern med påståenden om brister i rättssäkerheten. Liknande påståenden har gjorts i den offentliga debatten. På grund härav och på grund av egna observationer beslutade Justitiekanslern att följa upp det tidigare projektet med en förnyad utredning.

Rättssäkerhet i brottmål är Justitiekanslerns uppföljning av det första rättssäkerhetsprojektet. En viktig fråga i detta projekt har varit vilka gränser som bör gälla för tillsynen över domstolarna. Frågan är viktig särskilt mot bakgrund av att domstolarna i en rättsstat som Sverige bör vara helt självständiga i förhållande till den lagstiftande och den verkställande makten.

I projektgruppen har ingått, förutom Göran Lambertz, hovrättsassessorn Peter

Winge, beredningsjuristen Håkan Källgård, beredningsjuristen Tove

Björnheden samt beredningsjuristen Emilia Hermansson. Även

sommarnotarien Victor Hensjö deltog under den första delen av arbetet.