Regionernas bilder

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Regionernas bilder – Estetiska uttryck från och om periferin

Heidi Hansson (red.), Maria Lindgren Leavenworth (red.), Lennart Pettersson (red.)

Köp 237 kr

  • Publicerad 2010
  • Isbn 9789172649644
  • Typ Häftad
  • 165 sidor
  • Svenska

En geografisk plats är ofta en utgångspunkt då människan försöker att sortera och förstå sin verklighet. Vid sidan av språkliga konstruktioner som här och där och vi och dem är kulturella och estetiska markörer centrala för skapandet och vidmakthållandet av imaginära och faktiska gränser. Reseskildringar, museer, konstverk, byggnader eller romaner förhåller sig dels till platsen där de existerar, utförs eller skrivs, dels till platsen de säger något om. Representationerna kan sedan påverka besökares eller läsares bilder av ett specifikt geografiskt område. De estetiska uttrycken spelar därför en avgörande roll för hur olika områden konstrueras. Texterna i denna volym är skrivna av forskare från Umeå, Helsingfors, Uppsala och Göteborg. De förhåller sig alla till det övergripande temat hur en regional identitet skapas inifrån eller tillskrivs utifrån. Författarna diskuterar bland annat hur estetiska värden aktivt används i marknadsföring av platser, det ständigt pågående utbytet mellan det globala och det regionala, samt hur olika författarskap bidragit till att skapa en regional identitet. Regionernas bilder vänder sig till läsare som vill möta en problematiserad bild av hur estetiska värden bidragit till bilden av den geografiska verklighet vi befinner oss i.