Att vänja sig till det svenska språket

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Att vänja sig till det svenska språket – Studier av en individuell skriftspråkig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1646-1668

Solbritt Hellström
Serie Nordsvenska, 14

Köp 175 kr

  • Publicerad 2008
  • Isbn 9789188466723
  • Typ Häftad
  • 294 sidor
  • Nordsvenska, 14
  • Svenska

När Jämtland år 1645 blir svenskt, efter att under närmare 500 år tillhört Norge och Danmark, blir prästerna av drottning Kristina uppmanade att övergå till svenskt språk. Vid denna tid för kyrkoherde Olof Bertilsson i Offerdal noggranna anteckningar över dop, lysningar, trolovningar, vigslar, begravningar och övrig tjänsteförrättning. Det första året efter övertagande sker inga skriftspråkliga förändringar i kyrkoboken. Efter representation vid riksdagen de första månaderna 1647 börjar däremot en ständigt pågående förändringsprocess. Först och mest markant förändras patronymika på -son, från den tidigare använda danska formen -sen till det svenska -son. Förändringar sker även i ort- och personnamn och i ord som är centrala inom kyrkan. Det danska ordet bededag ersätts vid officiellt utlysta böndagar allt oftare av det svenska ordet bönedag.

I avhandlingen undersöker Solbritt Hellström den skriftspråkliga övergången från danska till svenska i Olof Bertilssons kyrkobok. Resultatet diskuteras utifrån en kodteori som behandlar skapandet och omskapandet av individuella ortografiska kodsystem.

Solbritt Hellström är språkvetare och verksam vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.