Från El Greco till Dalí

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Från El Greco till Dalí – Dialog med spanskt måleri

Karin Sidén (red.)

Köp 75 kr

Med den äldre spanska konsten som utgångspunkt har Nationalmuseums utställning Från El Greco till Dalí även kommit att inbegripa en del som visar exempel på hur ett urval konstnärer under 1800-talet fram till våra dagar har inspirerat av gamla mästare, ett tema som tidigare aldrig varit föremål för någon utställning i Sverige.