Att sitta still när båten sjunker

Att sitta still när båten sjunker – Presstödets funktion och framtid

Mats Bergstrand, Anders Björck

Köp 148 kr

Att sitta still i båten är inget lyckat koncept om man är på väg att hamna under vattenytan. Ändå är det just detta som händer i svensk press. Varför inte inse att en bransch med ett generellt problem inte kan räddas av ett selektivt stödsystem? Nu krävs nytänkande. Skrota Presstödskommitténs förslag och satsa på en alternativ modell.

Mats Bergstrand, tidigare redaktör och chef för DN Debatt, nu seniorkonsult JKL. På samma förlag: Politik och nyhetsjournalistik (2006), Hotat revir – Mats Bergstrand om tidningarnas framtid (2007), Uppgivet revir – Mats Bergstrand om tidningarnas död (2010).

Anders Björck, tidigare riksdagsledamot, försvarsminister, förste vice talman och landshövding. Ledamot av Presstödsnämnden under 12 år och presstödsutredare. Nu Industrial Advisor JKL.