Sverige utanför

Sverige utanför – - Svensk makt och dess spår i utlandet

Serie Ymer

Köp 233 kr

  • Publicerad 2015
  • Isbn 9789198215014
  • Typ Inbunden
  • 245 sidor
  • Svenska

2015 är det 200 år sedan Sverige lämnade sin sista formella besittning i Europa, hertigdömet Pommern. Ymer 2015 visar med olika exempel svensk maktutövning utanför landets nuvarande gränser. Det kan gälla hur svenska besittningar administrerades, hur kommunikation och transporter fungerade, hur befolkningen levde, vilka spår som den svenska närvaron satte, men även områdets geografi och antropologi idag. Den svenska närvaron kan även gälla till exempel militär stationering, Svenska kyrkans missionsstationer, Sveriges ambassader och kulturinstitut, svensk makt på ont och gott.