Critical literacy

Tryckt bok

Slut i lager

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Critical literacy – i svensk klassrumskontext

Ulla Damber (red.), Berit Lundgren (red.)
Serie Nordsvenska, 22

Slut i lager

  • Publicerad 2015
  • Isbn 9789176012024
  • Typ Häftad
  • 203 sidor
  • Nordsvenska, 22
  • Svenska

Critical literacy i klassrumskontext bryter förhoppningsvis nya vägar inom literacy-forskningen. Boken innehåller dels forskningsstudier från klassrum dels forskning som behandlar styrdokument situerade i en svensk samhälls- och skolkontext. Boken innehåller bidrag inom critical literacy-perspektivet där sociokulturella faktorer som makt, kön, klass och etnicitet finns representerade i de språk som används i klassrum och skolrelaterade texter. Språkanvändningen speglar, menar kapitelförfattarna, maktaspekter genom de normer, värderingar och konventioner som språket styrs av. Kapitelförfattarna i denna antologi ger uttryck för en fördjupad och vidareutvecklad syn på vad som menas med läs- och skrivkunnighet i synnerhet, men också vad gäller språkkunskaper i allmänhet. Vidare menar forskarna, utifrån analyser av studier, att det inte längre räcker med att kunna avkoda och behärska skriftspråkets byggstenar för att kunna fungera och agera som en fullvärdig medborgare i ett demokratiskt samhälle.