Modernitetens materialitet

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Modernitetens materialitet – Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt

Anna Lihammer (red.), Jonas M Nordin (red.)

Köp 165 kr

  • Publicerad 2010
  • Isbn 9789189176423
  • Typ Inbunden
  • 240 sidor
  • Svenska

Moderniteten är ett viktigt arkeologiskt studiefält, angeläget att undersöka för att den format världen och vår uppfattning om den. Antologin Modernitetens materialitet innehåller artiklar om det moderna samhällets arkeologiska potential, 1600-talets handel med magiska föremål i Karibien, silver och den svenska kolonialismen, globalisering i Bohuslän, botaniska trädgårdar som dominansdiskurser, individualisering och klassmedvetande under senmedeltid, marginaliserade grupper och hur de kan lyftas fram arkeologiskt, kriget som social institution samt de psykiskt sjuka och nya föreställningar om döden i det framväxande moderna samhället.