Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 67 - 2011

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 67 - 2011

Serie Arv, 67 - 2011

Köp 116 kr

  • Publicerad 2011
  • Typ Inbunden
  • 217 sidor
  • Arv, 67 - 2011
  • Engelska

Arv utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften innehåller, som undertiteln anger, artiklar som behandlar folkloristiska ämnen samt en omfattande recensionsavdelning. Alla artiklar är författade på engelska.

Innehåll

Naguib, Saphinaz-Amal: Introduction

Varutti, Mariza: Gradients of Alterity. Museums and the Negotiation of Cultural Difference in Contemporary Norway

Amundsen, Arne Bugge: Men of Vision. Hans Aall, Moltke Moe and the Representations of the Emerging Nation-State at the Norsk Folkemuseum in Oslo

Opdahl Mathisen, Silje: Northern Borderlands and the Aesthetics of Ethnicity. Intervisuality and the Representations of the Sami in Early Exhibitions at National Cultural Museums in Norway and Sweden

Mathisen, Mariann: Patterns of Ethnic Boundaries. Boats and Museums in Northern Norway

Amundsen, Arne Bugge: Folk Museums and Worker's Memories. The Norsk Folkemuseum and Working-Class Culture

Naguib, Saphinaz-Amal: Engaging with Gender and Diversity in Museums of Cultural History

Dybdahl, Audun: A Group of Calendar Sticks from Trøndelag, Northern Norway and Greenland