Svenska landsmål och svenskt folkliv 2000

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2000

Maj Reinhammar (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 2001
  • Typ Inbunden
  • 207 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Bringéus, Nils-Arvid: En tysk etnograf i Rättvik 1851.

Summary: A German ethnographer in Rättvik in 1851.

Byrman, Gunilla: Folklig kategorisering av barnsjukdomar. En granskning av Asbjørg Westums doktorsavhandling.

Summary: Folk categorization of childhood diseases. A review of Asbjørg Westum’s doctoral thesis

Eaker, Birgit & Edlund, Lars-Erik: Litteratur om svenska dialekter 1998-1999.

Elmevik, Lennart: Vidar Reinhammar 1925-2000.

Summary

Klintberg, Bengt af: Oxveckoma.

Summary: Ox weeks

Kärrlander, Eva: Återbesök i Dorotea. Rapport från en undersökning av dialektutjämningen i en kommun i södra Lappland.

Summary: Dorotea revisited. A report on a study of dialect levelling in a municipality in southern Lapland.

Norén, Kerstin: Sälen och jägaren. En granskning av Ann-Catrine Edlunds doktorsavhandling.

Summary: The Seal and the Hunter. A review of Ann-Catrine Edlund’s dissertation

Svanberg, Ingvar: »Kallas av Bonden för Ormens Läkare». Folklig kunskap om ormslån (Anguis fragilis) i Sverige.

Summary: ‘Referred to by peasants as the Snake Doctor’. Traditional knowledge concerning the slow-worm (Anguis fragilis) in Sweden

Svanberg, Ingvar: The ethnobiology of dead man’s fingers (Alcyonium digitatum) in the Faroe Islands

Vidar Reinhammars tryckta skrifter.

Åneman, Claes: Lågtyska lånord i svenska dialekter. En granskning av Lennart Brodins doktorsavhandling.

Summary: Low German loanwords in Swedish dialects. A review of Lennart Brodin’s dissertation.