Svenska landsmål och svenskt folkliv 2007

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2007

Maj Reinhammar (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 2007
  • Typ Inbunden
  • 174 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Edlund, Lars-Erik, Thelin, Eva & Westerberg, Anna: Aktuell litteratur om svenska dialekter

Hagren, Kristina: Infinitivmärke i Överkalixmålet

Heide, Eldar: Menneskesjela som vind i den samiske folkevisa Solsonen

Korhonen, Olavi: Jägaren och björnceremonierna

Nyman, Åsa: Michel Cabouret 1926– 2005

Reinhammar, Maj: Två 1700-talsordlistor från Överkalix

Reinhammar, Maj: Erik-Olof Bergfors 1921– 2007

Svanberg, Ingvar: Gråsuggor i riks- och östsvensk folklig biologi

Svanberg, Ingvar: Phebe Fjellström 1924– 2007