Saga och sed 2000

Saga och sed 2000 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Lennart Elmevik (red.)
Serie Saga och sed, 2000

Köp 99 kr

  • Publicerad 2001
  • Typ Häftad
  • 182 sidor
  • Saga och sed, 2000
  • Svenska

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Andrœ, Carl Göran: Minnesord den 6 november 2000

Bursell, Barbro: Gustav II Adolf och Livrustkammaren — föremål i retorikens tjänst

Magnusson, Lars: Att skriva framlänges- eller baklängeshistoria — den merkantilistiska litteraturen i Sverige som exempel

Lindegren, Jan: Bröd som vapen. Karl XII och succariebrödet

Larsson, Lars-Gunnar: Sockenlapparnas språk

Strandberg, Svante: Ova. Ett by- och sockennamn i Västergötland

Elmevik, Lennart: Runsten

Fridell, Staffan: De stavlösa runornas ursprung

Lönnqvist, Olov: Rökstenen, Wiede och Bugge. Ett nordiskt forskarsamarbete mot 1800-talets slut

Nyström, Lars: Att gripa till plogen. Adlig identitetskris inom den grevliga ätten Hamilton kring 1800-talets mitt

Akademien granskar: 1. Vid forskningsfronten... 2. Folkloristiken i Sverige — disciplintillhörighet och framtidsutsikter

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2000

Akademiens ledamöter