Saga och sed 2009

Saga och sed 2009 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Mats Hellspong (red.)
Serie Saga och sed, 2009

Köp 99 kr

  • Publicerad 2010
  • Typ Häftad
  • 222 sidor
  • Saga och sed, 2009
  • Svenska

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Lönnqvist, Bo: Hertig Karl skymfar Clas Flemings lik. Till berättartraditionens genealogi.

Andrén, Anders: Vem lät bygga kyrkorna på Gotland?

Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Från dröm till tolkning. Folkliga tolkningstraditioner.

Brink, Stefan: Familj och kollektiv i det äldre samhället i Norden.

Hägg, Inga: Om vikingatidens vagnkorgsgravar.

Christiansen, Palle Ove: I hytterne. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensens moderne feltarbejde 1870–1890.

Nodermann, Maj: Björnens fäll vid altaret och i graven.

Ternhag, Gunnar: Tobias Norlind som folkmusikforskare.

Mörner, Nils-Axel & Strandberg, Svante: Marviken. Geologiskt baserad namntolkning.

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2009