Svenska landsmål och svenskt folkliv 1999

Svenska landsmål och svenskt folkliv 1999

Maj Reinhammar (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 1999
  • Typ Inbunden
  • 205 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Aronsson, Rune: Sägner från Immeln.

Summary: Legends from Lake Immeln

Björsten, Sven, Bruce, Gösta, Elert, Claes-Christian, Engstrand, Olle, Eriksson, Anders, Strangert, Eva & Wretling, Pär: Svensk dialektologi och fonetik - tjänster och gentjänster.

Summary: Swedish dialectology and phonetics-returning a favour.

Fridell, Staffan: Stol och stola(s).

Summary: Stol and stola(s).

Klintberg, Bengt af: Fiskarens sägner. En folkloristisk kommentar.

Summary: The Fisherman’s legends. A folkloristic commentary

Reinhammar, Vidar: Sikna, sätna eller sitna. En etymologisk studie med utgångspunkt i jämtskt sjäken, sjecken.

Summary: Sikna, sätna or sitna. An etymological study centred on the Jämtland dialect word sjäken, sj

Skott, Fredrik: Trolldomsprocessen i Södra Ny.

Summary: The witchcraft trial at Södra Ny

Svanberg, Ingvar: Badfiske efter id (Leuciscus idus). Ett bidrag till nordisk etnobiologi.

Summary: Inlet fishing for ide (Leuciscus idus). A contribution to Nordic ethnobiology

Söderberg, Gunilla: Bröllops-besvär. Kommentar till ett ALE-begrepp.

Summary: Wedding worries. Comments on an ALE concept