Svenska landsmål och svenskt folkliv 2006

Tryckt bok

Slut i lager

EPUB

 

Provläs

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2006

Maj Reinhammar (red.)

Slut i lager

  • Publicerad 2006
  • Typ Inbunden
  • 198 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Edlund, Lars-Erik, Thelin, Eva & Westerberg, Anna: Aktuell litteratur om svenska dialekter.

Elmevik, Lennart: Borrkax och tarmkäx.

Summary: Borrkax and tarmkäx.

Ivars, Ann-Marie: Dubbelsupinum i Finland.

Summary: The double supine in the Swedish dialects of Finland.

Kardell, Örjan: Vallning, bete, mjölkning och hägnader kring sekelskiftet 1900. En kontextuell skiss.

Summary: Herding, grazing, milking and enclosures around 1900. A contextual sketch.

Klintberg, Bengt af: Vårbrasor och gängkrig.

Summary: Spring bonfires and gang warfare.

Kärrlander, Eva: Hädde och gatt. Om dialektutjämningen hos sjuåringar i Dorotea.

Summary: Hädde and gatt. On dialect levelling in the language of seven-year-olds in Dorotea.

Reinhammar, Maj: Lennart Moberg 1914-2005.

Summary

Svanberg, Ingvar: »Ett sijdobehn aff en Jungfru». Om valben i svenska kyrkor.

Summary : Whale bones in Swedish churches.