Genus och företagande

Tryckt bok

Slut i lager

EPUB

 

Provläs

 

Genus och företagande

Madeleine Bonow (red.), Paulina Rytkönen (red.)
Serie Ymer, 2016

Slut i lager

  • Publicerad 2017
  • Isbn 9789198215021
  • Typ Inbunden
  • 206 sidor
  • Ymer, 2016
  • Svenska

Denna bok har sin utgångspunkt i forskningsfältet genus och företagande/entreprenörskap och är resultatet av en workshop som organiserades av forskningscentrat EnterForum, på Södertörns högskola under december 2015. Temat för workshopen var Politik, Företagande och Genus. Med utgångspunkt från ett genusperspektiv analyseras hur ekonomisk utveckling och samhällsprocesser har lett till uppkomsten av nya näringar, samt hur teknik och politik i samverkan kan leda till att kvinnor trängs undan i vissa näringar. Boken tar även upp om genus påverkar företagens möjligheter att överleva pä lång sikt, kvinnliga företagares syn på kvinnors företagande, hur socialt entreprenörskap kan vara katalysator för kvinnors rättigheter, samt vilka utmaningar och möjligheter kvinnliga hästföretagare i tätortsnära verksamheter möter i sin dagliga verksamhet.