Vallonskt järn

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Vallonskt järn – Industriell utveckling i de södra Nederländerna före industraliseringen

Anders Florén

Köp 110 kr

Under första hälften av 1600-talet invandrade närmare ett tusen vallonska smeder, masugnsarbetare, kalare och skogshuggare till Sverige, värvade av tillika vallonska brukspatroner. Vallonernas roll för den svenska järnhanteringens utveckling har ofta lyfts fram i forskningen sa. väl som i mer populära framställningar. Men vilka kunskaper bar de med sig? Vilka kunskaper kunde de bära med sig?

Genom att studera den tidigindustriella järnhanteringen i de södra Nederländerna under främst 1600- och 1700-talen försöker Anders Floren ge ett svar pä detta i denna bok. Samtidigt belyser han hur teknisk utveckling och arbetsorganisation under denna tid var starkt beroende av sa.väl det agrara samhällets som statsmaktens utseende. Pä sa sätt är studien också ett bidrag till en jämförande diskussionen om industrialiseringen före den industriella revolutionen, eller med en annan term "protoindustrialiseringen", inom olika näringar och skilda sociopolitiska miljöer.

Anders Florén docent i historia vid Uppsala universitet och chef för Dalarnas forskningsråd. Disputerade 1987 pä avhandlingen Disciplinering och konflikt. Den sociala organiseringen av arbetet: Jäders bruk 1640-1750. Han har sedan fortsatt och fördjupat sina studier av arbetslivet inom den tidigindustriella järnhanteringen, bland annat genom internationella jämförelser med bruksindustrierna i Ryssland och Belgien. Förutom detta har han publicerat universitetsläroböcker i historisk teori och metod.