Med börd, svärd och pengar

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Med börd, svärd och pengar – Eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900

Gudrun Andersson (red.), Esbjörn Larsson (red.), Patrik Winton (red.)

Köp 110 kr

  • Publicerad 2003
  • Isbn 9150616560
  • Typ Häftad
  • 210 sidor
  • Svenska

Börden, svärdet och pengarna är viktiga komponenter i eliternas historia. Börden förknippas måhända främst med adel, men var central även för andra eliter. Svärdet symboliserar givetvis den militära karriären, men kan ses som ett attribut även för den civila ämbetsmannabanan. Pengarna slutligen är ett konkret uttryck det ekonomiska välstånd som framstår som ett av eliternas varumärken.

Intresset för olika samhällseliter har under senare år växt sig allt starkare, inte minst inom humanistisk forskning. I denna antologi behandlas frågeställningar kring fenomenet eliter ur ett brett perspektiv. Detta inkluderar lokala såväl som nationella nivåer, informella såväl som formella arenor, kvinnliga såväl som manliga aktörer.

Anslaget ger spännande inblickar i hur makt manifesterades, utövades och reproducerades, med hjälp av börden, svärdet och pengarna.