Ett land, ett folk

Tryckt bok

Slut i lager

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Ett land, ett folk – Sámpi i historia och nutid

Per Axelsson, Peter Sköld

Slut i lager

  • Publicerad 2005
  • Isbn 9197446823
  • Typ Inbunden
  • 285 sidor
  • Svenska

Historisk forskning har haft en viktig uppgift att fylla. Utforskandet av norra Skandinavien, och särskilt samernas, historia har varit ett viktigt fundament i uppbyggandet av samiska rättigheter och strävan mot självstyre. Åtskilliga värdefulla arbeten har mött dagens ljus. Ändå återstår mycket att göra för att kunna möta de krav som samhälleliga instanser och utredningar idag reser för att kunna fullfölja sina uppgifter.

I den här antologin är artiklarna indelade efter tre övergripande forskningsområden; studier med historisk och religionsvetenskaplig inriktning, historiedemografiska undersökningar av Lappmarken samt forskning kring identitet och kön. Det är vår förhoppning att Ett land, ett folk – Sápmi i historia och nutid ska kunna erbjuda såväl den intresserade allmänheten som den initierade forskaren ny och spännande kunskap om det samiska samhället.