Vardagslivets aktiva oförändring

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Vardagslivets aktiva oförändring – En studie av kultur genom arkeologi och stenåldersboplatser

Pierre Vogel
Serie OPIA

Köp 200 kr

  • Publicerad 2010
  • Isbn 9789150621549
  • Typ Häftad
  • 299 sidor
  • Svenska

Studiet av stenåldern före jordbruket har en lång tradition. Två områden som utgör centrala delar av denna tradition är: Rummet som arkeologisk kategori och jägare-samlare betraktat som ett teoretiskt begrepp. Inifrån traditionen medger dessa utgångspunkter ett allmänt berättande kring fynden, men frågan är om och i sa fall hur det arkeologiska källmaterialet verkligen kan bidra till att belysa frågor om kultur i en mer teoretiskt grundad mening?

Mekanismerna för hur kultur skapas och traderas är de samma för nutidens arkeologer som de var för stenålderns människor: Detta ger en öppning till undersökandet av de materiella 1·esterna av forntida vardagsliv i termer av kulturella processer. Målsättningen med avhandlingen är däremot inte i första hand att besvara en fråga om forntida kultur eller samhällssystern, utan snarare att hitta ett sätt att ställa den.