RIG 2 2019

RIG 2 2019 – Kulturhistorisk tidskrift

Simon Ekström (red.), Marie Steinrud (red.)
Serie Rig, 2 2019

Köp 133 kr

  • Publicerad 2019
  • Typ Häftad
  • 64 sidor
  • Rig, 2 2019

Ur innehållet:

65 IDEOLOGISERING, MANIFESTERING OCH GEMENSKAPANDE

Paul Agnidakis

87 DEBATT

OM KONNÄSSÖRSKAP OCH KÄLLKRITIK I HÄLSINGEGÅRDARNA

Maj-Britt Andersson

92 ANTECKNINGAR

Ingvar Svanberg

93 NYA AVHANDLINGAR

Katarzyna Herd "WE CAN MAKE NEW HISTORY HERE" anmäld av Birgitta Svensson

Jakob Löfgren...AND DEATH PROCLAIMED anmäld av Tora Wall

Agnes Malmgren EFTERKLANG/EFTERSKALV anmäld av Katarzyna Wolanik Boström

103 RECENSIONER

KÄNSLORNAS REVOLUTION Helena Bergman, Christina Florin & Jens Ljunggren (red.) rec. av Kristofer Hansson

Caroline Ranby EBBA HOCHSCHILD rec. av Marie Steinrud

VISIONS AND TRADITIONS Lauri Harvilathi, Audun Kjus, Clíona O`Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott and Rita Treija (red.) rec. av Anders Gustavsson

Anders Kaliff KÄLLAN PÅ BOTTEN AV TIDENS BRUNN rec. av Henrik Brissman

PEHR STENBERGS LEVERNESBESKRIVNING Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt (red.) rec. av Mats Hellspong

Anders Gustavsson HISTORICAL CHANGES IN ALCOHOL CONTACTS ACROSS THE SWEDISH-NORWEGIAN BORDER rec. av Ulrika Ulrika Wolf-Knuts

EN HISTORIKERS BERÄTTELSE Torbjörn Norman, Karl Molin, och Alf W. Johansson (red.) rec. av Mats Hellspong

BONDEHERRGÅRDAR Johannes Daun & Christer Ahlberger (red.) rec. av Maj-Britt Andersson

Susanne Österlund-Pötzsch GÅNGARTER OCH GÅNGSTILAR rec. av Patrik Sandgren

Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström HORET I HÄLSTA rec. av Inger Lövkrona