Axess NR 2 2008

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Axess NR 2 2008 – Tankesmedjorna tar över

Johan Lundberg (red.)
Serie Axess magasin, 2 2008

Köp 65 kr

Politikens idéer och värderingar bestäms inte längre av partimedlemmar, ideella organisationer och folkrörelser. Opinionsbildningen sköts numera av en yrkeskår utanför parti väsendet. Axess gör studiebesök i tankesmedjornas värld, i Washington och Stockholm.